Những kẻ Tráo trở, lật lọng và hoang tưởng

Chân dung  “nhà dân chủ” Lê hiếu Đằng
Trước các ngày lễ trọng đại của đất nước, các tổ  chức, cá nhân chống phá đất nước coi đây là “cơ hội không thể bỏ lỡ” để tiến hành các hoạt động chống phá trên mặt trận chính trị, tư tưởng, thực hiện
chiến lược “Diễn biến hoà bình” bôi nhọ chế độ, xuyên tạc lịch sử, xét lại cái gọi là “công, tội ” của ĐCSVN. Ở trong nước, các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, đã lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để chống phá một cách có hệ thống: từ tư tưởng, tổ chức đến các chủ trương, chính sách, pháp luật cụ thể. Chúng tìm cách  phủ định sạch trơn những trang sử vẻ vang và những thành quả cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của  Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm tập trung vào mục tiêu xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam. Trước đây, chúng thường đòi xoá bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992 xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần đây, chúng tiến thêm, đòi  thành lập một đảng mới hòng “Đối chọi” lại với ĐCSVN, kích động quần chúng làm cuộc “Tổng khởi nghĩa”. Điển hình là ngày 17-8-2013 ông Lê Hiếu Đằng nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam Tp.HCM tung ra liên tiếp ba bài viết tuyên bố cần phải thành lập một đảng đối lập tại Việt Nam mà ông là người sáng lập, để làm đối trọng với chế độ độc đảng hiện nay, ông Hồ Ngọc Nhuận, người trước đây từng giữ nhiều chức vụ của chính quyền  đã tung bài viết mang tên “Phá Xiềng” đang tạo dư luận xấu trong xã hội .
Kết hợp với các “nhà dân chủ” trong nước các tổ chức chống cộng cực đoan ở hải ngoại mà đặc biệt là ở Mỹ và những cá nhân, tổ chức chính phủ, phi chính phủ ở một số nước phương Tây, hoặc do ác cảm, ngộ nhận về những người Cộng sản, về chế độ XHCN, hoặc vì động cơ chính trị vụ lợi, hoặc do thiếu thông tin, thông tin sai lệch, không nắm được thực chất tình hình Việt Nam mà thường lên tiếng phê phán xuyên tạc, bóp méo, bịa đặt, vu cáo, bôi đen thực tế xã hội và thực trạng tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Hoà chung vào “bản hợp xướng” chống phá của các thế lực thù địch ở nước ngoài, ở trong nước, nổi lên một số kẻ tự xưng hoặc được tâng bốc là các “nhà cách mạng dân chủ”,Trong số họ mang dã tâm, tham vọng ngông cuồng, được thể hiện như Hồ Ngọc Nhuận qua một bản “Hiệu triệu” sặc mùi phản động và hoang tưởng.
Trước hết là về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội  Việt Nam. Dưới con mắt của các  “nhà dân chủ”, đây là “bức tranh” dường như chỉ có một màu đen tối: “đất nước tụt hậu, nhân dân nghèo đói, tham nhũng như rươi, đạo đức suy đồi, xã hội vô kỷ cương, tự do, dân chủ, nhân quyền bị chà đạp…”. Ngày 18-8-2013, ông Lê hiếu Đằng lại tung lên mạng bài viết” nói cho rõ thêm…” để củng cố cho mớ lập luận chụp mũ, vu khống, vặt vãnh  trong đó có đoạn: “Nền kinh tế của chúng ta đang trên bờ vực thẳm do nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân chủ yếu là do sự lãnh đạo và điều hành yếu kém của Đảng và Nhà nước Việt Nam…”.
Cần nói ngay rằng: đó là dã tâm, cố tình xuyên tạc, bôi đen hiện thực của nhà “dân chủ” này. Nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta thấy, bên cạnh mặt tốt đẹp là chính, Việt Nam cũng còn những yếu kém: vấn đề nghèo đói, tham nhũng, bất công, thiếu dân chủ…, vẫn tồn tại, có lúc, có nơi thậm chí còn nghiêm trọng, khiến cho những người có trách nhiệm, có lương tâm cảm thấy nhức nhối, chưa yên lòng. Nhưng điều quan trọng là ở chỗ: những yếu kém đó mang tính cá biệt hay phổ biến, cơ bản hay không cơ bản và trước hết là quan điểm nhìn nhận, đánh giá, cách giải quyết thế nào? Đối với Việt Nam, Đảng, Nhà nước  luôn nhận thức rõ những yếu kém đó, thậm chí còn coi sự tụt hậu về kinh tế,  tệ quan liêu, tham nhũng, thoái hoá biến chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ, nên đã và đang quyết tâm khắc phục, từng bước đẩy lùi những yếu kém nội tại, bằng những biện pháp quyết liệt, đồng bộ.Thực tế cho thấy trong thế giới hiện thời, các đảng chính trị có vai trò rất quan trọng đối với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội… của mỗi quốc gia, dân tộc, trong đó có vấn đề dân chủ. Dân chủ là khát vọng ngàn đời của con người và cũng là động lực, mục tiêu của sự phát triển trong công cuộc trường chinh đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng con người thoát khỏi áp bức, bóc lột, bất công. Dân chủ hoàn toàn phụ thuộc vào bản chất của một chính đảng và chất lượng thực tế của đảng ấy khi nó hoạt động trong lòng xã hội.
Trong bài viết ông Lê hiếu Đằng nói rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đang rơi vào tình trạng khủng hoảng về lý luận và đường lối nghiêm trọng…  không có khả năng tự điều chỉnh, thay đổi. Hiện nay xu hướng chạy theo Chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội đã lạc điệu, không còn phù hợp nữa và đã sụp đổ tan tành ở ngay quê hương Xô Viết” !?  “nhà dân chủ”  Lê hiếu Đằng ngộ nhận rằng, Việt Nam đi theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, theo con đường XHCN là “con đường chết”. Theo đó, vấn đề tìm đường cứu nước” lại phải đặt ra. Việc đó giờ đây do chính những nhà “dân chủ” như ông” đang khởi xướng ? và đây là cơ hội để họ làm cuộc “cách mạng ” theo mô hình tự do, dân chủ phương Tây.?
Mọi người đều biết rằng, hơn 80 năm qua, nhân dân Việt Nam đã một lòng một dạ đi theo Đảng, Bác Hồ, theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đã lập được những kỳ tích vẻ vang trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cũng như cách mạng XHCN ngày nay. Trên phạm vi thế giới, CNXH hiện thực tuy còn nhiều khiếm khuyết, nhưng cũng đã có những cống hiến lớn lao cho loài người. Việc các nước XHCN ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ chỉ là sự đổ vỡ của một mô hình với những khiếm khuyết cụ thể. Nguyên nhân chủ yếu là do các ĐCS ở đó không làm theo đúng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, chứ không phải chủ nghĩa Mác – Lê-nin là sai, là lỗi thời. Cũng phải thấy rằng, CNTB đã từng đem lại cho loài người những thành tựu to lớn, nhưng cũng tạo ra những nghịch lý, những tội ác, những đau thương khủng khiếp trong quá trình hình thành và phát triển của nó. Chính do sự xuất hiện của hệ thống các nước XHCN trên thế giới và cuộc đấu tranh của nhân dân các nước tư bản, CNTB hiện đại đã và đang phải tự điều chỉnh để tồn tại. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ cuối năm 2008 bắt đầu từ Mỹ, nay đang gay gắt ở một loạt nước châu Âu cho thấy: CNTB không thể giải quyết được các mâu thuẫn vốn có của nó, càng không thể là “điểm cuối cùng của lịch sử”. Việc Đảng và nhân dân Việt Nam kiên định con đường xây dựng CNXH là sự lựa chọn đúng đắn, hợp quy luật. Nói như vậy, không phải cứ có Đảng Cộng sản (một đảng mặc dù mang trong lòng mình bản chất khoa học và cách mạng) là nghiễm nhiên bảo đảm dân chủ cho xã hội. Điều kiện tiên quyết bảo đảm và phát huy dân chủ cho toàn xã hội trong điều kiện một đảng cầm quyền, là đảng cầm quyền ấy phải có nhận thức đúng, hoạt động theo quy luật khách quan và được xây dựng thực sự trong sạch, vững mạnh. Do đó, Đảng CSVN luôn phấn đấu để thể hiện bản chất của mình trong thực tế,  làm cho Đảng luôn luôn trở thành tổ chức tiên phong dẫn dắt sự phát triển của toàn dân tộc. Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối phát triển đất nước.
Trí tuệ của Đảng CSVN không chỉ ở trong bản thân Đảng mà còn là sự tổng hợp, kết tinh từ xã hội. Là chính đảng duy nhất cầm quyền, cho nên Đảng  rất cần sự đóng góp trí tuệ của nhân dân, để Đảng luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mà lịch sử và nhân dân đã giao phó. Tuy nhiên, đó phải là những ý kiến góp ý bằng cái tâm trong sáng, với ý thức xây dựng, vì sự phát triển của đất nước, chứ không phải là những “ý kiến” của những kẻ giả danh dân chủ, giả danh nhân dân để phá hoại mối đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng CSVN.
Thực tiễn đã cho thấy rõ: Đảng CSVN không hề che giấu sự thật, nhất là những mặt hạn chế, khuyết điểm. Hơn thế, đã kiên quyết đấu tranh, xử lý những cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất, quan liêu, tham nhũng, vi phạm pháp luật Nhà nước và Điều lệ Đảng. Nhưng, cần phải khẳng định rằng: những hiện tượng đó là số it, mặt tốt, mặt tích cực của Đảng vẫn là chủ đạo. Thời gian qua, Đảng CSVN đã thực hiện đồng bộ và kiên quyết các giải pháp đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng và chỉnh đốn  Đảng”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…, với sự tham gia, hưởng ứng và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Đã có hàng vạn ý kiến của quần chúng nhân dân đóng góp xây dựng Đảng bằng nhiều “kênh” khác nhau. Trong đó, nhiều cán bộ, đảng viên lão thành cách mạng, trí thức có tiếng tăm đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, đề cập đến cả những vấn đề “nhạy cảm” chưa được nêu trong các dự thảo văn kiện, mong muốn Đảng CSVN tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nhưng quyết không đổi hướng.
Trước tình hình như vậy, các “nhà dân chủ  mới” lại cố tình coi đó là “bất đồng chính kiến”, là sự phân hóa, chia rẽ trong ĐCS Việt Nam… Điều đó không phải thiện tâm mà là sự ngộ nhận và là dã tâm mang nặng tư tưởng thù địch. Một sự thực hiển nhiên, rằng: trong xã hội ta chưa bao giờ dân chủ lại phát huy cao độ đến như vậy. Và, đó chính là sức sống, sức mạnh của Đảng, của nền dân chủ và chế độ XHCN mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức xây dựng và bảo vệ. Bởi, có chế độ dân chủ, có tấm lòng trong sáng, yêu thương, gắn bó với Đảng, với chế độ này, người dân mới nói những điều tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng như thế, để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chế độ dân chủ XHCN ngày càng hoàn thiện. Không hiểu mắt các “nhà dân chủ” để đâu mà không thấy sự thật đó; trái lại chỉ thấy toàn những mặt trái, mặt tiêu cực để bám lấy, khoét sâu, thổi phồng, hòng thực hiện mưu đồ xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ Nhà nước. Dã tâm này làm sao thực hiện được! Bởi, ĐCS Việt Nam là chính đảng duy nhất đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Đảng được tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam ủng hộ và xây dựng.
Sự thật là qua hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Đương nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn cũng không tránh khỏi có những mặt yếu kém, tiêu cực của một số cá nhân trong bộ máy lãnh đạo, quản lý, điều hành mà Nhà nước ta đã công khai trước toàn dân và kiên quyết xử lý. Thế nhưng, các “nhà dân chủ”, những kẻ bất mãn, cơ hội và bọn phản động lưu vong lại cố tình không thừa nhận những thành tựu đã đạt được ở Việt Nam , đặc biệt trên lĩnh vực tự do, dân chủ, nhân quyền. Chúng chỉ nhặt nhạnh những vụ việc tiêu cực, yếu kém riêng lẻ đã được đăng tải công khai trên báo chí Việt Nam để vẽ lên thành bức tranh xám xịt. Theo họ, nguyên nhân là do Đảng Cộng sản “độc tài, toàn trị”. Hỏi rằng, có bao nhiêu người ở Việt Nam cũng như trên thế giới có thể tin những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, bôi đen thực tế ở Việt Nam trắng trợn đến như vậy ? những lời kêu gọi của đám người này sẽ bị chính người dân Việt Nam xem đó như một trò hề rẻ tiền.
Hoa Kỳ 19-8-2013
AMARI TX
Categories: Uncategorized | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Những kẻ Tráo trở, lật lọng và hoang tưởng

 1. Lý Hùng Anh

  Chỉ là người dân “quèn”, không học hàm học vị ngất ngưởng gì cả, nên tôi thấy ai đánh đuổi ngoại xâm, đem lại vinh quang cho dân tộc, đất nước là tôi kính, tôi yêu. Cũng vậy, ai chăm lo bình yên, phát triển đời sống nhân dân là tôi trọng, tôi theo.
  Còn những kẻ…khi đã chui sâu, trèo cao…rồi lộ mặt vong bản, mưu đồ phá hoại tổ quốc…thì tôi khinh , tôi chống.
  Loại thoái hóa, biến chất như Lê Hiếu Đằng…lo sợ bị kiểm điểm…nên lâm bệnh, tính kế “tiên hạ thủ vi cường”, đòi thành lập cái thứ “du đảng” đối lập…để khỏi bị “khai trừ ” khi Đảng CSVN tiến hành chỉnh đốn.
  Đơn giản thế thôi, có gì phải dài dòng phân tích, hắn cùng đồng bọn đâu có tai. Con trâu còn biết “thá, ví” kia!
  HÀNH UNG

 2. Nguyễn Quang Chiến

  Nếu hy sinh hình ảnh của mình chỉ là giám nhìn thẳng vào sự thật thừa nhận những sai lầm khuyết điểm của mình để từ đó tìm ra những yếu kém sửa chữa thì ĐCSVN đã từng và đang làm và không phải 1 lần bởi ĐCSVN luôn coi đây là 1 trong những nguyên tắc hoạt động, là việc làm thường xuyên trong quá trình hoàn thiện chính mình. Còn nếu “hi sinh hình ảnh của mình” bằng cách chấp nhận yêu cầu phi lý của những kẻ chống đối là từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình đối với đất nước thì đó là việc làm thiếu trách nhiệm vì nó sẽ mang tai họa cho dân, cho nước. Và đó là việc làm ngây thơ, nếu không muốn nói là ngu ngốc.

 3. Bui Lan Anh

  Để đạt được mục tiêu vĩ đại là giữ nước và dựng nước, bất cứ Đáng nào cũng cần phải hy sinh rất nhiều, trong đó có phần hy sinh hình ảnh của mình.
  Có viên chỉ huy nào thương binh lính mà không đưa lính của mình chiến đấu, rồi tất nhiên phải hy sinh những người anh em của mình
  Để giữ nước nhiều bà mẹ đẫ tiến con vào cõi chết.
  Vây nếu Đảng cần phải hy sinh hình ảnh của mình ( mà mọi người gọi là sai lầm) thì cũng không lạ. Trong tình huống buộc phải tổn thất chọn phương án ít tổn thất nhất là một thành công.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: