Vạch trần âm mưu thâm độc

Thời gian gần đây ở hải ngoại bà con trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ thường nghe các tổ chức chống cộng cực đoan (CCCĐ), các đảng phái phản động người Việt ra rả tuyên truyền đòi tự do “dân chủ”, “nhân quyền” cho người dân trong nước thông qua các cuộc biểu tình, hội họp, trên vô số các trang mạng điện tử, và một điều mà chúng không bao giờ bỏ qua là luôn nhờ bàn tay của các tổ chức,cá nhân không có thiện cảm với Việt Nam ở phương tây và nhất là BU (Mỹ) can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam . Trong bài này ta tìm hiểu thêm một cụm từ mà thường nghe nói là Đảng và chính phủ Việt Nam lấy cớ chống”Diễn biến hòa bình” (DBHB) để thực hiện trấn áp các tổ chức, cá nhân trong nước khi họ có hành động, tư tưởng đối nghịch lại và suy diễn vu khống chính phủ Việt Nam “thổi phồng” điều mà gọi là “tưởng tượng một cách thái quá” ?.
Vậy thì nội dung và ý nghĩa của cụm từ DBHB là gì ? xuất xứ nguồn gốc từ khi nào và ở nơi đâu ? Thông thường thì các vị CCCĐ luôn làm cho những việc đơn giản thành phức tạp, những điều dễ hiểu thành khó hiểu, trong cái mập mờ rối tung như canh hẹ thì mới trộn lẫn nhập nhằng các khái niệm ,để thực hiện trò đánh lận con đen là nghề của các vị CCCĐ nhằm lôi kéo những người bị hạn chế về nhận thức chính trị cả trong và ngoài nước. Chúng ta có thể khái quát nét cơ bản nhất về cụm từ DBHB là: Được tiến hành với những nước đã bị các thế lực phương Tây tiến công về quân sự hoặc gây lật đổ nhưng không đạt mục tiêu, nay phải dùng chiêu tiến công tổng lực “Bất chiến tự nhiên thành” (không đánh mà thắng) làm cho đối phương tự từ bỏ chế độ đang cầm quyền.
Mục tiêu của các tổ chức CCCĐ ở hải ngoại cũng thay đổi theo từng giai đoạn biến động trên trường chính trị thế giới, cùng với các tổ chức không có thiện cảm với Việt Nam , được BU hà hơi tiếp sức có thể nói âm mưu, thủ đoạn mới của các băng nhóm và thế lực thù địch Việt Nam trong chiến lược DBHB hiện nay chính là lợi dụng ngay các chủ trương, chính sách đổi mới để chống phá sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Các tổ chức, đảng phái CCCĐ xuyên tạc nói rằng Đảng cộng sản rất “lo sợ” có sự chính biến trong nước nên lúc nào cũng tuyên truyền DBHB ? Diễn biến là do các nhà cầm quyền và đảng CS nghĩ ra, “suy diễn thái quá”, “tự mình sợ mình” “mắc bệnh tự kỷ” .v.v..? Nói như vậy thì chính họ này chẳng hiểu gì về cụm từ này, hoặc giả có hiểu thì xuyên tạc đánh lạc hướng nhận thức của người khác. Chúng ta tìm hiểu nguồn gốc của cụm từ này để vạch mặt kẻ ”gắp lửa bỏ tay người” của bọn phản động chống phá đất nước.Khái niệm “diễn biến hòa bình” (DBHB) không phải là ”con đẻ” của các nhà tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, cũng không phải là “con quái vật” do người cộng sản dựng nên để hù dọa thiên hạ , mà là sản phẩm của G.Kainan – một trong những chiến lược gia chính trị xuất sắc nhất của Hoa Kỳ (thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai) đề xuất. Kainan đã viết rằng, “Hoa Kỳ không có khả năng tiêu diệt Liên Xô bằng vũ lực”, muốn chiến thắng Liên Xô cần phải tăng cường sử dụng các “thủ đoạn phi quân sự, thực hiện diễn biến hòa bình” làm “thay đổi tính chất chính quyền nhà nước XHCN”… Đến đây ta có thể hiểu một cách rõ ràng về khái niệm DBHB mà từ bấy lâu nay quần chúng đồng bào hải ngoại mà ngay cả những người dân ở trong nước nghe và hiểu mơ mơ,ảo ảo.Ta tìm hiểu tiếp vậy tính chất nguy hại của chiến lược DBHB hiện nay là ở chỗ nào ? hậu quả của nó nghiêm trọng đến đâu ? cái thuyết của ông G. Kainan được các “đệ tử” tiếp nhận và vận dụng ra sao ? Thì đây ta thấy ngay hậu quả của nó là: Một khi những quan điểm cực đoan của phương Tây về đa nguyên chính trị, dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền của các dân tộc thiểu số được kích động sẽ chuyển thành những hành động chính trị phá hoại  khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự ổn định xã hội, thậm chí có thể hủy hoại thành quả giành độc lập dân tộc trên một nửa thế kỷ qua của nhân dân ta, đã hy sinh hàng triệu người, máu người Việt Nam thấm đỏ từng thước đất sẽ tan tành mây khói, đưa nước ta, dân tộc ta sang con đường khác với mục tiêu hướng tới làm xa rời  người dân trong và ngoài nước với chính phủ và đảng CSVN và hậu quả là những kẻ trục lợi về chính trị có truyền thống ôm chân ngoại bang là kẻ hưởng lợi “đục nước béo cò”. Quan niệm của G.Kainan là cội nguồn, đồng thời là cốt lõi của khái niệm DBHB. Tư tưởng chiến lược này đã được vận dụng, phát triển không ngừng qua nhiều đời Tổng thống Mỹ và đã đạt được những kết quả nhất định như chúng ta đã thấy sự tan rã ở các nước liên xô cũ, bắc phi và khối ả rập.
Vậy điều gì đang diễn ra tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá này ? mối quan hệ ràng buộc giữa Việt Nam với các quốc gia khác về lợi ích ? điều đương nhiên là Việt Nam phải thay đổi tư duy chiến lược tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể , vậy điều đó đã diễn ra như thế nào ? chúng ta tìm hiểu tiếp:  Sự điều chỉnh thủ đoạn chiến lược của các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong người Việt kết hợp các phần tử có mầm mống phản loạn trong nước, chúng rất thâm độc và nguy hiểm hơn khi chuyển hướng từ tập trung bài xích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sang “có thể chấp nhận” về hình thức sự lãnh đạo của Đảng, nhưng tập trung làm cho Đảng bị tha hóa, biến chất, tự đánh mất vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Cùng với đẩy mạnh chống phá nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng CSVN, bọn chúng tăng cường tác động các tổ chức quốc tế nhất là BU (Mỹ) thúc đẩy ”dân chủ hóa” trong hệ thống chính trị, trong nội bộ Đảng và bộ máy lãnh đạo nhà nước Việt Nam, kích động sự bất đồng chính kiến về những quyết sách chiến lược, nhất là định hướng phát triển của xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới , kích động gây chia rẽ, tạo sự phân hóa giữa nhân dân và Đảng cộng sản, đồng thời tạo lập lực lượng chính trị đối lập, dẫn đến tình trạng trong Đảng có nhiều phe phái, trong xã hội có đa đảng, làm rối loạn xã hội, thủ tiêu hoàn toàn khối đoàn kết thống nhất giữa Đảng CS lãnh đạo và sự đồng thuận trong xã hội. Đánh gãy mũi tên bách chiến bách thắng đó là sự đoàn kết toàn dân  được tôi luyện trong lịch sử bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam .

Một số  tổ chức phản động CCCĐ ở hải ngoại móc nối, lôi kéo các phần tử cơ hội, ấu trĩ về nhận thức chính trị, một số người cả tin ở trong nước, lợi dụng chủ trương của nhà nước VN mở rộng dân chủ, cải cách hành chính, tự do tư tưởng, tự do báo chí, ngang nhiên đòi hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, thực  hiện  nguyên tắc tam quyền phân lập. Các phần tử này viết bài tung lên mạng, hoặc được các đài báo phương Tây như BBC, VOA, RFA, RFI …vv.. móc nối, trả lời phỏng vấn, phát tán quan điểm cá nhân  xuyên tạc, vu cáo chủ trương, chính sách nhà nước Việt Nam, thậm chí còn trắng trợn vu cáo Chính phủ Việt Nam bán nước cho ngoại bang, có kẻ kết nối các phần tử chống đối mưu toan thành lập các tổ chức đảng chính trị phản động nhằm lật đổ thể chế chính quyền hiện hữu.Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bọn phản động CCCĐ và các thế lực thù địch với Việt Nam đã sử dụng các hình thức, biện pháp phi vũ trang “cách mạng nhung” “cách mạng hoa” để chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cả ở trong nước và ở nước ngoài .Đây là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt, nhằm làm suy yếu nền kinh tế, rối loạn về xã hội, làm chệch hướng đường lối chính trị, làm giảm hoặc cao hơn là làm mất sức chiến đấu của quân đội , an ninh, cô lập và hạ thấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Muốn thay đổi một thể chế chính trị thì biện pháp áp dụng tuỳ theo hoàn cảnh của mỗi quốc gia có khác nhau, ngòi nổ đó là  bạo loạn – gồm bạo loạn chính trị và bạo loạn quân sự “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ tuy khác nhau về phương thức, thủ đoạn, nhưng đều thống nhất về mục tiêu là lật đổ chế độ, giành chính quyền.Trong quá trình tiến hành “diễn biến hòa bình” chống tổ quốc Việt Nam các tổ chức phản động CCCĐ và thế lực ngoại bang thường kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ, trong đó DBHB giữ vai trò xung kích, đi trước, chuẩn bị lực lượng, điều kiện để tiến hành bạo loạn lật đổ khi có thời cơ ,đảng khủng bố Việt Tân đã và đang rắp tâm thực hiện mưu đồ này. Bạo loạn lật đổ là hệ quả tất yếu của các hoạt động DBHB xảy ra trong nội bộ quốc gia .

Kết hợp DBHB với bạo loạn lật đổ là sự kết hợp hai hình thức “hòa bình” và “không hòa bình” trong một chiến lược chống phá Việt Nam, có thể diễn ra đồng thời, trên một hay nhiều khu vực trong nước. Bạo loạn chính trị thường là đòn tiến công ban đầu đối với chính phủ, “châm ngòi” cho toàn bộ cuộc bạo loạn và áp lực toàn diện đối với chính phủ trong suốt quá trình diễn ra bạo loạn. Điều này chúng ta thấy rõ trong thời gian qua các trang báo, diễn đàn mạng, các giới truyền thông chống cộng ở hải ngoại ra sức tung hô những những việc như khiếu kiện về đất đai, những vụ án về tham nhũng, biểu tình chống trung quốc .v.v… Trong rối loạn thì “ngư ông đắc lợi”. Bọn phản động chống cộng cực đoan luôn cao giọng chuyện DBHB là chuyện “nội bộ trong nước”? Nếu nhìn qua về bề ngoài, “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của các thế lực bên ngoài, còn “tự diễn biến” là việc nội bộ của Việt Nam, phụ thuộc vào chính nội trạng của xã hội Việt Nam. Song, thực tế đã chứng minh đó là hệ quả của một chủ đề, một mục tiêu chiến lược.

Một mặt, thế giới tư bản không ngừng quảng cáo về sự thịnh vượng, sự tuyệt vời của thế giới tự do của mình, giấu nhẹm những khiếm khuyết những mâu thuẫn thường trực trong xã hội. Chính điều này đã làm loà mắt những kẻ trong nước có tư tưởng vọng ngoại, không ít vị mà bản thân họ có quá trình đóng góp đáng kể cho cách mạng, đã được  Nhà nước giao nhiều trọng trách lãnh đạo, nhưng vì chưa có quá trình tìm hiểu sâu chủ nghĩa tư bản, chỉ tìm hiểu trên các trang mạng bát nháo , bị các tổ chức ma trơi CCCĐ ở hải ngoại tâng bốc, phong cho những hỗn danh “nhà này nhà nọ” …  Họ quay đầu lại  xỉ vả quá khứ tự “phản tỉnh”, “kính nể” chủ nghĩa tư bản như “thần tượng” không tiếc lời khen ngợi, còn với “ta” thì cái gì cũng chê không tiếc lời .Đó chính là mầm mống của “tự diễn biến”.

Chiêu thức của bọn phản động CCCĐ và các thế lực chống Việt Nam là vậy, một khi đã hiểu thấu đáo vấn đề thì việc làm vô hiệu hoá nó cũng sẽ có “thuốc” trị. Cần tỉnh táo trước xu hướng thúc đẩy cải cách luật pháp mang màu sắc Cách mạng pháp luật của các thế lực đen tối bên ngoài, mục đích của nó là từng bước tách các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp khỏi sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Kiên quyết bác bỏ quan điểm “Quốc gia hóa quân đội”, đòi “Luật hóa mọi vấn đề về tổ chức và hoạt động của quân đội”, thực chất là nhằm bài xích cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng và “phi chính trị hóa quân đội”. Một khi thực hiện được vấn đề cốt yếu này thì việc xoá bỏ quyền lãnh đạo của Đảng CSVN với đất nước chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

Kết hợp “diễn biến hòa bình” với “bạo loạn lật đổ” là một sách lược tinh vi áp dụng chống phá Việt Nam trong nhiều năm qua, rất nguy hiểm, tác động trực tiếp đến an ninh chính trị của quốc gia, sự tồn vong của cả dân tộc.Tăng tính “miễn dịch” cho toàn dân tộc là biện pháp tối ưu chống mọi sự xâm nhập của “vi rút DBHB”. Một khi cơ thể quốc gia khoẻ mạnh thì sẽ đối đầu với bất cứ nạn “Dịch” tấn công từ bên ngoài vào, tiêu diệt mầm mống bệnh từ bên trong. Tính phức tạp cuộc đấu tranh chống DBHB là ở chỗ, trong khi phải đương đầu với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thì đồng thời chúng ta cũng đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngày nay trước sự điều chỉnh chiến lược , thay đổi thủ đoạn không ít người chưa nhận rõ được chân tướng của DBHB , các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong người Việt có thực hiện được âm mưu đó hay không tất cả đều phụ thuộc vào chúng ta , phụ thuộc vào Đảng, nhà nước.Công tác tuyên truyền vạch rõ âm mưu thủ đoạn của bọn chúng để cho người dân trong và ngoài nước biết là một việc rất cần thiết. 

Những bài học rút ra từ sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Xô viết, từ làn sóng “Mùa xuân Ả Rập” và sự mất ổn định, lâm vào khủng hoảng của một số nước hiện nay, chúng ta ngày càng thấm thía sâu sắc một vấn đề có tính quy luật “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Để chủ động Giữ nước ngay từ thời bình phải kết hợp chặt chẽ, tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực cực đoan, khắc phục “tự diễn biến”,  trong nội bộ quốc gia.  Một khi có kế sách đúng đắn, có sức “miễn dịch” tốt thì chúng ta tự tin dù cho các thế lực phản động được các nước lớn hà hơi tiếp sức và tung ra bao nhiêu chiêu thức đánh phá vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước thì cũng như đánh vào khoảng không vô vọng.
Hoa kỳ  15-10-2012
Amari Tx
Categories: Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: