Những kẻ “theo voi hít bã mía”

 
Trần Hưng Đạo trong Hịch Tướng sĩ
 
 
“Sông Đằng một dải dài ghê,
Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông.
Những phường bất nghĩa tiêu vong,
Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh!”
 
Việt Nam từ thuở các Vua Hùng dựng nước đến nay đã viết nên bao trang sử vẻ vang dựng nước và giữ nước. Thiên anh hùng ca về giữ nước thật oai hùng, nhưng cũng thấm đẫm bao nhiêu máu và nước mắt. Dân tộc Việt Nam chúng ta hiểu điều đó, và bởi vậy không khi nào chúng ta muốn chiến tranh. Dân tộc chúng ta khát khao hoà bình, và có lẽ không có dân tộc nào muốn có hoà bình lại phải trải qua mất mát, hy sinh to lớn đến như thế! Nhưng chính giữ nước trong hoàn cảnh lịch sử ngàn năm ấy dạy chúng ta biết khoan dung, biết khép quá khứ, hướng tới tương lai, đồng thời cũng cho chúng ta bài học biết cầm vũ khí đánh giặc và thắng giặc, giữ gìn độc lập, tự do cho dân tộc.
 
Thời nào mà chẳng có “phường bất nghĩa”, “lũ bất trung”, phường “cõng rắn cắn gà nhà” “theo voi hít bã mía”. thời nào chẳng có kẻ “trung thần” ! Và lịch sử đã chứng minh, ai sẽ được “lưu danh” và kẻ nào sẽ bị “tiêu vong” điều đó đã rõ trong sử sách. Cờ vàng chống cộng cực đoan cũng đã đi vào lịch sử của dân tộc việt bằng con đường lưu danh một cách ô nhục nhất, nó đã trượt dài trên con đường ôm chân ngoại bang, “rước voi về dày mả tổ”, cờ vàng cực đoan là “đỉnh cao” nhất trong mọi thời đại của dân tộc Việt về sự phản phúc.
 
Sau mấy chục năm vác cờ, “chuyển lửa” về tổ quốc cờ vàng CCCĐ nhận thấy những phương pháp đó không mang lại mảy may kết quả nào, chỉ chuốc lấy sự phản ứng của dư luận nhân dân trong nước và người Việt ở hải ngoại. Dựa hơi BU (Mỹ), được sự chỉ bảo tận tình của các tổ chức không có thiện cảm đối với đất nước VN  phương hướng chống phá đất nước cũng “uyển chuyển” cho phù hợp với trào lưu quốc tế, cờ vàng cũng “đầu tư” suy nghĩ tìm cách phát huy tối đa dã tâm bán nước đã ăn sâu vào não bộ nô lệ của cờ vàng.
 
 
 Tư duy của cờ vàng CCCĐ. 
 
Cờ vàng CCCĐ sống được cho đến ngày hôm nay là nhờ luồng “sinh khí” lúc nào cũng được “hâm nóng” và “sao chế” các sự kiện xảy ra ở trong nước, thiếu cái chiêu này thì chắc chắn cờ vàng sẽ lăn đùng ra chết giống như kẻ bị trúng gió độc vậy. Cũng bám vào những sự kiện và  vấn đề thời sự trong nước, tập trung đào bới, cắt xén, chế biến làm sao cho “bốc mùi” chống cộng.
 
Thời gian qua, trên nhiều trang mạng và đài phát thanh của hải ngoại đã xuất hiện những bài viết, những cuộc phỏng vấn, “bình loạn” công kích, xuyên tạc, bóp méo, bôi đen… sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc VN, cờ vàng CCCĐ dựng chuyện bêu xấu nhằm làm mất uy tín của những người đang nắm giữ vận mệnh quốc gia, phủ nhận những thành tựu mà toàn dân tộc Việt Nam vươn lên từ hoang tàn của cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử dân tộc.
 
Trong cuộc chiến trước năm 1975, đòn “mã hồi thương” về chiến tranh chính trị đã làm cho cờ vàng ngấm đòn , bắt chước những người cộng sản cờ vàng cũng “tập trung” xoi mói vào cái gọi là “tử huyệt” của cộng sản. Rất dễ dàng nhận thấy chiêu thức mà cờ vành đưa ra là việc tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị vẫn nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của chính phủ Việt Nam đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Lợi dụng các vấn đề liên quan đến Biển Đông và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam để bôi nhọ, hạ uy tín, kích động, chia rẽ mối quan hệ giữa nhà nước với dân, công kích chính sách đối ngoại của VN, đặc biệt những vấn đề liên quan đến quan hệ Việt Nam – Trung Quốc…
 
Cờ vàng CCCĐ có hiểu được rằng dân tộc Việt trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến bảo vệ cương thổ quốc gia mà vũ khí bách chiến, bách thắng là gì không ? Xin thưa cho các vị được rõ đó là sự đoàn kết, điều thật dản dị mà các nền đệ nhất, đệ nhị cộng hoà không một chút hơi hướng gì trong những người lãnh đạo quốc gia của cờ vàng có được. Cờ vàng CCCĐ có hiểu được lịch sử cha ông không ? chắc sẽ không hiểu rõ được tại sao quân dân đời Trần có thể ba lần đánh tan những đạo quân xâm lược hung bạo, muốn lấy thịt đè người, nếu không hiểu được cội nguồn của thắng lợi kỳ diệu là tinh thần dân tộc được khởi động và dâng cao để do đó mà “vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức”.
 
Cờ vàng dùng thủ đoạn xuyên tạc sự thật, bóp méo, bôi đen nhằm mục đích lôi kéo, kích động những phần tử cực đoan, bất mãn, những người nhẹ dạ, cả tin… nghi ngờ vào đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam, chiêu này cũng chẳng mới mẻ gì. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, sự tuyên truyền của họ diễn ra theo hệ thống từ trước, tạo nên một “chiến dịch” kích động, lôi kéo với mức độ ngày càng rầm rộ hơn.
 
Nếu nhìn suốt những bước thăng trầm của lịch sử đất nước ta luôn nằm trong vị thế địa lý – chính trị “trứng chọi đá” thì khối đại đoàn kết dân tộc là sự đúc kết giữ nước của ông cha ta. Kể từ thời Khúc Hạo (năm 907-917) với cương lĩnh dựng nước “Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui”. Trải qua các chặng đường giữ nước “từ Đinh, Lê, Lý,Trần gây nền độc lập; cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng cứ một phương”, thời nào cũng có những kẻ phản dân tộc, tìm mọi cách gây rối đến nền anh ninh xã tắc, họ không tiếp thu những tinh hoa về lòng yêu nước mà ngược lại là sự vọng ngoại ôm chân ngoại bang, bản chất cờ vàng là như vậy.
 
Ở trong nước, một số kẻ cơ hội chính trị lợi dụng biến động quốc tế cũng mưu toan lợi dụng vấn đề tranh chấp Biển Đông để dùng kế “Nhất tiễn song điêu” – vừa chia rẽ, phá hoại quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, vừa thực hiện chiến lược xóa bỏ chế độ chính trị, xóa bỏ Nhà nước CHXHCN Việt Nam do Đảng CS lãnh đạo.
Có những tên giặc lộng ngôn kêu gọi phải “đồng hành quân sự với Hoa Kỳ”, xem đây là “mệnh lệnh của thời đại”. “Táo tợn” hơn, họ còn đưa ra  “ý tưởng” Đánh đổi Chế độ xã hội XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo lấy sự cam kết của của một số cường quốc phương Tây, làm đối trọng với Trung Quốc ??. Hỡi ơi ! những kẻ dốt nát về chính trị, hoang tưởng về đầu óc mới nghĩ như vậy ,thử hỏi cờ vàng vậy tại sao Hoa Kỳ phải bỏ Việt Nam để lại di chứng cuộc chiến cho đến tận ngày hôm nay ? Cờ vàng CCCĐ sau 37 năm vẫn hận BU, thế vì lẽ gì mà đã quên béng mất điều đó vậy ?
 
Hội nghị Diên Hồng
 
Ta hãy nghe cờ vàng lập luận như sau: Việt Nam là một quốc gia nhỏ yếu, để có đủ khả năng chống lại sự xâm lược của Bắc Kinh, phải liên minh với một số nước lớn có tiềm lực về chính trị, quân sự, kinh tế đủ mạnh bằng cách có được “một cam kết chặt chẽ, trung thành với nhiều đồng minh song hoặc đa phương, vốn là cường quốc phát triển, văn minh và có tiềm lực như Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh và nhiều nước khác làm đối trọng”. Muốn vậy Việt Nam phải “chớp thời cơ, thực hiện cải cách chính trị, thay đổi thể chế, chuyển đổi tư tưởng… thì mới hy vọng tranh thủ được sự hậu thuẫn vững mạnh của phần còn lại của thế giới… nhằm thoát khỏi sự độc tài, sự hung hãn, lấy thịt đè người của láng giềng Trung Quốc”…?? .
 
Nghe đến đây thì chúng ta cũng hiểu được bản chất vong bản, ỉ lại và trốn tránh trách nhiệm mà nó hằn sâu vào tâm thức của các anh cờ vàng CCCĐ này, từ hai nền cộng hoà nó đã làm thối rữa lòng tự trọng và nhân cách của họ, có đời nào mà BU lại vì Việt Nam nã đạn vào Trung Quốc không ? Có bao giờ vì Việt Nam mà BU bỏ tất tật quyền lợi kinh tế sống còn của một cường quốc mà càng ngày càng gắn kết sống còn với nhau không ?? Xin thưa với các vị là không bao giờ. Về lịch sử cờ vàng cố tình lờ đi một điều rằng: sau mỗi chiến thắng quân xâm lược phương bắc thì cũng ngay lập tức các vị vua đất Việt phải nghĩ ngay đến việc cầu hoà, cống nạp, xin sắc phong không ? Vì sao vậy ? Cờ vàng có hiểu không ? Đó là kế sách cương nhu mà tổ tiên sử dụng nhuần nhuyễn để tránh cảnh binh đao kéo dài làm hoang tàn đất nước, để hồi phục sức dân.
 
Cờ vàng có biết mới ngày hôm qua (21/5/2012) Trung Quốc cảnh báo Philippin lôi kéo Mỹ vào việc tranh chấp về bãi đá cạn (Hoàng Nham) – Scarborough. Tình hình nóng hổi từng ngày ở khu vực này. Hãy nghe BU nói với đồng minh này: Mỹ chỉ cung cấp cho Philippin một số vũ khí thôi, chứ không can thiệp nếu có đụng độ xảy ra. Nghe rõ chưa các “ngài” cờ vàng. Trong khi đó Manila là đồng minh đó nghe .Nghe cờ vàng nói “đồng hành” với BU sao mà dễ thế, các nhà lãnh đạo VN đâu đến nỗi không tiên liệu được chuyện gì xảy ra nếu liên kết với BU chống lại Trung Quốc, chỉ có đầu óc nô lệ của cờ vàng là chọn con đường huỷ diệt dân tộc đó.
 
Giữ chủ quyền quốc gia mà nhờ người khác hy sinh giùm cho mình khi có ngoại xâm thật là điều ngược đời, các vị cờ vàng CCCĐ hãy nghe chuyện trong cuộc khánh chiến chống Mỹ cứu nước, trong hoàn cảnh khó khăn nhất người “anh em” phương bắc đã đề nghị Chủ Tịch Hồ Chí Minh là hãy để cho họ đưa quân vào tham chiến cùng với bộ đội Việt Nam, nghe có sướng không ? nếu là người lãnh đạo của cờ vàng chắc một điều là các vị sẽ rú lên vì vui mừng, “hồ hởi” chào đón đội quân đó vì có kẻ chết thay cho mình, Ok- là giải pháp tối thượng phải không ?.
 
Cờ vàng chống cộng hãy nghe Chủ tịch Hồ chí Minh nói về vấn đề này “chúng ta có thể nợ cái gì rồi cũng có thể trả được chứ nợ máu thì không bao giờ trả được “, sự sáng suốt đó cho ta thấm thía được rằng nếu để cho “ông kẹ” tham lam ấy vào nhà thì làm sao mời ổng về khi mà dân tộc ta đang nợ cả tiền lẫn máu ? Cờ vàng có biết rằng chính các vị cũng đang là con nợ khủng khiếp đối với nhân dân Mỹ không ? Tiền và máu của 58 ngàn binh sĩ để xây dựng và bảo vệ cái VNCH của các vị đấy. Bây giờ các vị chỉ có cái mạng trành, ăn bám và phá rối đất nước mà cờ vàng đang là con nợ khủng khiếp, hay là hát bài “cùi không sợ lở”. Tầm chiến lược của các nhà lãnh đạo VNCH chỉ là nhằm vào cái túi của BU có bao nhiêu tiền rồi lên kế sách móc túi, thế thôi, chấm hết.
 
Cái cớ để cờ vàng CCCĐ bám vào “khai thác” nhiều nhất để thực hiện mưu đồ đen tối “đục nước béo cò” đó là vấn đề Biển Đông và việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chúng ta hãy nghe dàn hợp xướng của những kẻ khoác tấm áo “yêu nước” nói gì ? Họ rêu rao rằng, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam “nhu nhược” trước các hành động gây hấn trên Biển Đông của Trung Quốc và kêu rú ầm lên “Tổ quốc lâm nguy”, kêu gọi, kích động người dân “Dậy mà đi”, xuống đường biểu tình quy mô lớn… Thậm chí một số cái loa của tổ chức phản động khủng bố Việt Tân còn coi đây là thời cơ “ngàn năm có một” để xuống đường đấu tranh lật đổ chế độ !!.
 
Ôi! nghe đến đây sao mà cảm động về lòng “yêu nước” khí thế “hừng hực” của cờ vàng đến thế, Họ còn lớn tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam mở “hội nghị diên hồng”! điều này chỉ lừa gạt được một số người mà nhận thức về chính trị còn non kém, chưa nhìn rõ tâm địa ôm chân ngoại bang, “theo voi hít bã mía”, “rước voi về dày mả tổ” là bản chất của cờ vàng CCCĐ. các vị cờ vàng CCCĐ hãy nhìn vào lịch sử của của dân tộc Việt Nam trong thời gian gần nhất mà đảng CSVN lãnh đạo toàn dân đã làm nên lịch sử chói ngời chủ nghĩa anh hùng của dân tộc Việt. Và kết quả là gì ? các vị đương nhiên tự trả lời. Có muốn giở trò lấp liếm cũng không được.
 

Có dân tộc nào vừa thoát khỏi tay phát xít Nhật lại lọt vào tay thực dân Pháp để phải làm cuộc trường kỳ kháng chiến 9 năm mới có hoà bình trên một nửa nước như Việt Nam không?! Tưởng rằng, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu góp phần chấm dứt chủ nghĩa thực dân cũ sẽ đến ngày Tổng tuyển cử Bắc Nam thống nhất, Việt Nam hoà bình, độc lập tự do, nhưng chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ lại làm cho nhân dân Việt Nam phải trải qua một cuộc chiến tranh dài nhất, ác liệt nhất thế kỷ XX. nên tính huỷ diệt bởi vũ khí hiện đại của hai phe đã đẩy chiến tranh tàn khốc không kém chiến tranh thế giới lần thứ hai. Vậy thì Đảng , chính phủ , quân đội VN trong quá khứ có hèn nhát như các vị cờ vàng không ? Có tháo chạy bỏ mặc dân chúng hoảng loạn trên bom dưới đạn không ? Chính phủ cầm quyền ở Việt Nam có được lòng dân không ? nếu không có tại sao có kết quả chói lọi đó ? Cờ vàng CCCĐ có hiểu rằng lòng dân là động lực tiên quyết để làm nên sự thần kỳ đó.

 
Cờ vàng CCCĐ có biết trong lịch sử thời đoạn lịch sử thời vua Lê, chúa Trịnh báo hiệu sự khủng hoảng trầm trọng của chế độ phong kiến. Việt Nam Sử lược chép về thời Lê Chiêu Thống như sau : “Người bấy giờ bàn riêng với nhau rằng: “Nước Nam ta từ khi có đế vương đến giờ, không thấy vua nào hèn hạ đến thế. Tiếng là làm vua mà phải theo niên hiệu vua Tàu, việc gì cũng phải bẩm đến quan Tổng đốc, thế thì có khác gì là đã nội thuộc rồi không?”.
 
Đã vậy thì những “thần dân” của vua đã biết cách hưởng ứng lời kêu gọi của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đứng lên đánh giặc cứu nước là điều dễ hiểu. Sử chép: Ngày 29 tháng 11 năm Mậu Thân (26 tháng 12 năm 1788), dừng chân ở Nghệ An hơn 10 ngày để tuyển quân và củng cố lực lượng, nâng quân số lên tới 10 vạn ! Thử hỏi không có sức dân ấy, không có lòng dân theo về, thì làm sao có được chiến thắng thần tốc ấy!
Xung quanh vấn đề giải quyết tranh chấp trên Biển Đông và cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, cờ vàng CCCĐ phải hiểu được rằng lập trường, quan điểm và chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rõ ràng, thế nhưng Họ lại xem đây là cơ hội để kiếm chác, hòng “đục nước, béo cò”, theo đuổi những toan tính chính trị. Cờ vàng CCCĐ trắng trợn vu cáo: “Cộng sản Việt Nam” chủ trương giải quyết tranh chấp Biển Đông “trên bàn đàm phán” là “một vụ dàn dựng của cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội trong việc giúp cho Trung Quốc từng bước thôn tính Việt Nam”; rằng “Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ lên tiếng phản đối đơn giản, lấy lệ”, “không dám đối đầu với Bắc Kinh để bảo vệ đất nước”, “thông đồng với kẻ cướp” v.v…Thật nực cười vào cái suy nghĩ quái gỡ này, các vị cờ vàng CCCĐ hãy nghe tiếp tiền nhân đã nói :
 
Nếu “trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc, mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ, mà không biết căm” thì làm sao người người đủ dũng khí khắc trên cánh tay hai chữ “Sát Thát”? Trên cánh tay khắc hai chữ đó vì trong đầu đã hằn sâu một sự thật lịch sử: “Bởi giặc Nguyên cùng ta, là kẻ thù không đội trời chung”. Nếu “cứ điềm nhiên không nghĩ đến việc báo thù… khác nào như quay ngọn giáo mà đi theo kẻ địch, giơ tay không mà chịu thua quân giặc”.
Thiên tài quân sự của vị Quốc công Tiết chế thống lĩnh toàn quân có ý nghĩa cực kỳ lớn lao, song thiên tài ấy chỉ có thể phát huy khi dưới trướng của Ngài là những “tướng sĩ một lòng phụ tử”. Nói về họ, những danh tướng như Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão… thì đã quá rõ, lịch sử còn đặc biệt nhắc lại lời Hưng Đạo nói về các gia thần dũng mãnh và trung thành của mình như Yết Kiêu, Dã Tượng : “chim hồng hộc muốn bay cao.
 
Cờ vàng CCCĐ có biết được vai trò của Đảng CSVN trong hai cuộc chiến tranh dành độc lập cho dân tộc không ? Họ đã làm rất tốt công việc của họ trong vai trò lãnh đạo , chưa có một đảng phái nào khác trong lịch sử VN làm tốt hơn , ngày nay và có thể vài chục năm nữa cũng không có một đảng nào khác làm tốt hơn họ , có đúng vậy không các “ngài” cờ vàng ? , cái đảng “phở bò” khủng bố Việt Tân chỉ có một việc cỏn con là tập hợp sự ủng hộ của một nhúm người cực đoan ở Bolsa mà bao năm nay làm không xong vậy mà đòi lớn tiếng thay thế Đảng CSVN ư ? thật là một lũ ngông cuồng và dốt nát. 
 
Cơ sở của mọi cam kết với bất cứ quốc gia nào, dù là nước lớn hay nước nhỏ, dù đó là chế độ chính trị là gì… rút cuộc đều vì lợi ích của mỗi nước và của các bên. Nói cách khác, bất cứ cam kết quốc tế nào chỉ có thể dựa trên sự thống nhất về  lợi ích của cả hai phía. Không được quên đã có không ít những cuộc “mặc cả, mua bán,  đổi chác” giữa các nước lớn “trên lưng” các nước nhỏ. Điều này đã được lịch sử thế giới xác nhận. Và Việt Nam là một trong những nạn nhân đó.
 
Giả thử làm theo ý của cờ vàng là thay đổi thể chế chính trị để được sự “ủng hộ”, nếu có sự đánh đổi đó thì điều gì sẽ diễn ra và ai là người được hưởng lợi? Cờ vàng sẽ được lợi có phải vậy không ? lúc đó vì quyền lợi giữa các bên sẽ biến cả dân tộc này thành những chiến binh tiên phong chết kẹt giữa hai làn đạn, tổ quốc trở thành bãi chiến trường thử nghiệm vũ khí tàn khốc.
 
Xưa nay chưa bao giờ có một tinh thần yêu nước nào, chủ nghĩa yêu nước nào lại không mang dấu ấn quan điểm chính trị, cũng như chưa bao giờ có ai thừa nhận mình là người bán nước. Cờ vàng CCCĐ với đầu óc của những kẻ thiểu năng trí tuệ làm sao hiểu được nghệ thuật dựng nước và giữ nước mà Đảng CSVN cùng toàn dân Việt tiếp thu được những tinh hoa của cha ông để lại. 
 
Ta chiến thắng trước tiên bởi ta chính nghĩa. Một dân tộc mà theo đạo lý nhân sinh phải được sống trong hoà bình, độc lập và tự do! Một nước ” vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia”, biên giới, lãnh thổ “rành rành định phận tại sách Trời” đứng lên quyết giữ vững độc lập tự do của mình là điều chính nghĩa không thể chối cãi. Một dân tộc có truyền thống lâu đời với ý chí sắt đá ” thà làm quỷ nước Nam chứ không làm vương đất Bắc”; ” thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lê.”; ”Không có gì quý hơn độc lập tự do”! Dân tộc ấy không có sức mạnh nào khuất phục được.
 
Với những nguyên nhân khách quan và chủ quan như đã nói, nhân dân Việt Nam không tránh được các cuộc chiến tranh xâm lược, nhưng đã biết chiến đấu ngoan cường viết lên trang sử giữ nước vẻ vang của dân tộc. Từ phá Tống, bình Nguyên, kháng Minh, đạp Thanh đến đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ để giải phóng dân tộc, những chiến công hiển hách đó kết lại thành truyền thống bất diệt của dân tộc Việt Nam. Ôn lại truyền thống đó không chỉ nhắc nhở những ai còn mơ màng về bài học lịch sử ngàn năm nước Việt, mà còn để thế hệ Việt Nam hôm nay hiểu rõ kinh nghiệm xương máu của cha ông trong đấu tranh giữ nước.
 
Houston 5-22-2012
Amari Tx
 =========================
 Comments từ kbchn.net

tuan dungdunglt97@gmail.com – 28/05/2012 04:58@ Man Quang
Năm 1979 không phải LX không muốn đánh TQ, khi đó LX và TQ là kẻ thù và 2 bên không có ràng buộc về làm ăn kinh tế như Mỹ Trung hiện nay.

Nhưng khi đó LX ở vào tình thế muốn đánh cũng không được. Vị trí của VN là sát nách TQ, nên khi LX muốn đánh giúp thì rơi tình thế là “nước xa không cứu được lửa gần”, LX muốn giúp chỉ có cách đánh trả đũa qua biên giới TQ-LX, nhưng khi đó LX không đủ lực lượng để đánh vào biên giới TQ, biên giới này dài và các lực lượng chủ lực của Trung Quốc đã phòng bị tại đó, TQ đã thăm dò trước được điều này nên mới dám đánh VN. Nhưng TQ cũng chỉ dám dồn lực thật đông, đánh nhanh rồi rút nhanh thôi, nếu đánh lâu khả năng sẽ bị LX chuẩn bị tìm cách đánh vào biên giới TQ thực sự.

Còn đối hiệp ước Mỹ Phi thì tôi tin là Mỹ sẽ can thiệp khi chiến tranh Trung Phi xảy ra (như chính họ đã ký và mới hứa với Phi gần đây). Nếu để TQ biến biển Đông thành ao nhà, thì chứng tỏ sức mạnh Mỹ và phương Tây đã hết thời. An ninh ở biển Đông hiện là lợi ích sống còn của Mỹ về cả phương diện kinh tế (nếu để TQ sở hữu chủ quyền và kiểm soát mất tuyến đường vận chuyển), quân sự (nếu tàu chiến Mỹ bị TQ cấm vào biển Đông), lẫn các giá trị phương Tây (công ước luật biển bị TQ phủ nhận). Điều đó lý giải tại sao Mỹ đang dồn lực vào Đông Á mà nhả bớt Trung Đông. Tuy Mỹ và Trung Quốc cần nhau nhưng thiệt hại kinh tế thì cả 2 cùng thiệt chứ chẳng có mình Mỹ nên Mỹ không sợ (nên nhớ Mỹ còn giữ cả hàng ngàn tỷ đô vay của TQ). Còn lý do nữa là nếu Mỹ không đánh TQ thì sẽ gây mất lòng tin cho hàng loạt đồng minh khác.

Dã tâm độc chiếm biển Đông chỉ là bước đầu cho mục đích bá chủ thế giới của TQ.
tranduc anhtuyen – 23/05/2012 11:50quan điểm của Đại Tá và các bạn đọc khác về chuyện liên minh phòng thù thì tui trẻ người nom dạ không biết nhận xét. Ngoài ra tui đồng tình với Đại Tá về c sự nghiệp bảo vệ nện Độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Nhân Dân Việt Nam . Sở dĩ Cộng Sản Việt Nam cầm quyền lâu dài như thế này vì họ được đa số quần chúng tin tưởng , co dù có thích hay không thích. Kể từ năm 1930 đến giờ không có đảng phái chính trị nào ở Việt lại dấn thân vào sự nghiệp đấu tranh cho dân tộc như ĐCS.Dân Việt nam không nhu nhược tới mức để cho 1 cái đảng không xứng đáng có thể cấm quyền lâu như thế . Dẫu rằng vẫn có những kẻ xấu trong ĐCS nhưng từ ngày thành lập đến nay đa phần những người Cộng Sản là những người yêu nước, đặ lơi ích dân tộc lên hàng đầu. Vì vậy ĐCs có gốc rẽ trong quần chúng cũng là điều dễ hiểu
tui là người dân quèn, chả thèm quan tâm chính trị chính em, cũng không có hứng thu muốn trở thành đảng viên nhưng bảo tui tham gia làm cách mạng hoa hồng hoa huệ, hoa cứt lợn gì đó lật đổ ĐCS thì không bao giờ tui tham gia , vì tui không tin cái vụ đa nguyên đa đảng (kiểu VNCH ngày xưa ) có thể làm cho cuộc sống của tui và gia đình tui tốt đẹp hơn
cá nhân tui đánh giá thể chế chính trị ở Việt Nam bây giờ chưa hẳn là tốt đẹp tới mức làm người dân hài lòng 100 % nhưng người dân thì không bao giờ mạo hiểm đặt cược cái bình yên hiện tại vào một thể chế khác
Tình trang người dân Việt Nam như một người đàn ông sống với một cô vợ ngoại hình không đẹp, lại có vài tật xấu., thế nhưng cô vợ này giỏi buôn bán làm ăn , biết quán xuyến việc nhà , nấu ăn lại vừa miệng.biết nuôi dạy con cái. Anh ta không thể nghe lời người khác xúi mà ly dỵ cô vợ này được , vì anh ta không biết chắc có kiếm được cô vợ ngon hơn hay không
Thanh Tung – 23/05/2012 08:04@Ben:
CCCC= Chống Cộng cứu Chúa
CCCĐ= Chống Cộng cực đoan
CCCB= Chống Cộng chết bỏ
Bu= Mẹ (ám chỉ nước Mỹ trước kia vắt sữa cho đứa con VNCH uống- giờ Bu không thèm quan tâm đến nữa)
benngoahotanglong2730@yahoo.com – 23/05/2012 07:55CCCC và BU là gì vậy?

KBCHN: CCCC = Chống Cộng Cho Chuá, Chống Cộng Chờ Chết, Chống Cộng Chọ Chiều; BU = Hoa Kỳ; CCCĐ = Chống Cộng Cực Đoan.
manquang – 23/05/2012 07:20@tuan dung – : Em cũng đang thắc mắc . Khi thằng TQ đánh thằng Phi thì liệu có hay không Mỹ sẽ nhảy vào đánh giúp . Tình huống này cũng khó có thể biết rõ được vì sao :
– Mỹ sẽ cân đo đong đếm xem lợi hại thế nào trong việc đánh TQ
– được cái gì => được tiếng là anh cả chơi đẹp và nếu thắng thì có thêm điều kiện với Phi, nhưng liệu dân Mỹ có muốn con mình hi sinh cho một nước ở tận bên kia bán cầu không ? khó lắm . chắc lại xử lý giống Nga hồi trước với VN thôi . cung cấp cho vũ khí , rồi Phi cố mà chống .
– Ở đời chả ai giúp ai không cái gì . Nên nếu Phi mà được Mỹ giúp thì cũng mất khối điều kiện đó . Chả biết giá trị của điều kiện có lớn hơn giá trị của giếng dầu nữa không ?

tuan dungdunglt97@gmail.com – 23/05/2012 03:48Tôi thì thấy tác giả lập luận chưa thuyết phục. Mỹ và Phi đã có hiệp ước phòng thủ chung ký năm 1951, nói rằng Mỹ không can thiệp chỉ là dự đoán của một số học giả (Trung Quốc), chứ Mỹ chưa hề tuyên bố là sẽ không can thiệp mà chỉ hỗ trợ một số vũ khí một khi chiến tranh Trung Phi xảy ra. Ngược lại, trong cuôc gặp mới đây với bộ trưởng QP Philippines ngày 9/5/2012, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng QP Leon Panetta tuyên bố rằng: Mỹ không đứng về phía nào trong tranh chấp biển Đông nhưng Mỹ tôn trọng hiệp ước năm 1951 và sẽ bảo vệ Philippines trước bất kỳ một cuộc tấn công nào.
http://vnmedia.vn/VN/quoc-te/tin-tuc/17_291939/my_hua_bao_ve_philippine_khoi_cuoc_tan_cong_o_bien_dong.html
Không có việc Bác Hồ và ĐCSVN vốn chọn đường lối không liên minh quân sự để bảo vệ chủ quyền nên bay giờ ta vẫn áp dụng đường lối như thế. Một trong những lý do chính dẫn đến VN chủ trương không liên minh hiện nay là vì đã có bài học qua hiệp ước phòng thủ Việt Xô ký năm 1978 (tương tự hiệp ước Mỹ Phi 1951). Nhưng khi TQ đánh VN năm 1979, LX đã không đánh giúp mà chỉ hô hào phản đối, dọa nạt TQ và cung cấp một số vũ khí… Ngoài ra sau khi LX tan rã thì liên minh Việt Xô cũng tự tan rã, bỏ lại VN bơ vơ một mình.
Còn kháng chiến chống Mỹ sở dĩ ta không liên minh quân sự có lý do hoàn toàn khác. Tuy Mỹ là tác nhân gây ra chia cắt 2 miền, nhưng mục đích và ý nghĩa của cuộc chiến đối với miền Bắc là giải quyết vấn đề nội bộ của VN, giải quyết vấn đề lợi ích của riêng của dân tộc VN là độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, hơn nữa sự nghiệp chiến đấu đó mang ý nghĩa thiêng liêng, nên không thể nhờ người ngoài hi sinh xương máu dùm mình được. Bản chất cuộc chiến đó đối với miền Bắc khác hẳn kiểu thành lập các liên minh quân sự, kết hợp sức mạnh để khai thác và bảo vệ những lợi ích chung và bảo vệ lợi ích lẫn nhau giữa các nước, đó là những sự hợp tác có qua có lại (như Phi cũng đã từng giúp Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố).
Ngày nay có khối quốc gia muốn làm đồng minh của Mỹ như một loạt nước Đông Âu mới đây gia nhập NATO, Ucraina muốn còn không được, Nhật, Úc thì đang lo củng cố, Singapore đã hơi hướng ngả về Mỹ qua việc cho tàu chiến Mỹ thường trú ở Sin để kiểm soát eo Malacca (siết cổ họng tiếp thu năng lượng của con rồng TQ khi cần thiết), chả lẽ những nước này cũng theo voi hít bã mía ?
Nguyen Khoa – 22/05/2012 23:24Đoàn Trọng = Cho tôi chui vào lòng lọng, rất vần, hi.
unghochulong – 22/05/2012 23:01Đại tá viết hay lắm. Cảm ơn đại tá, nhớ phát huy nhé Đại tá.
Chú Hùng ơi chú Long có bài viết hay về Đoàn Trọng này chú.

Đoàn Trọng – Cho tôi chui vào thòng lọng
http://kbchn.net/vi/news/Nguyen-Van-Long-WDC/Doan-Trong-Cho-toi-chui-vao-thong-long-4272/
truong hoanghoangto74@gmail.com – 22/05/2012 22:50Hổng biết Anh NGỰA dạo này ra sao…thấy anh viết buồn cười gê…chúc sức khỏe NBT!
truong hoanghoangto74@gmail.com – 22/05/2012 22:41Tuyệt ! Đọc nhan đề là em mắc cười quá…bọn cờ vang ngu mất phần người khác rùi….cảm ơn ĐẠI TÁ

Trần Việttvt0379@yahoo.com – 22/05/2012 21:09Lập luận hay quá, bản thân tôi là ĐV ĐCSVN mà cũng có lúc muốn …. Theo BU ( mơ tương như bài viết đề cập). Đọc bài này sáng ra nhiều! Bài viết này cần được báo trong nước đăng!
MẠNH HÙNG – 22/05/2012 19:47″Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
Voi uống nước, nước sông phải cạn.
Đánh một trận, sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông”.
“Trích Bình Ngô Đại Cáo”

Với ngòi bút tựa như dao sắc. Chém vào những cái đầu óc ngu muội, ấu trĩ của kẻ cực đoan chống đất nước.
Bài viết thật sâu sắc và tâm đắc. Em xin treo cờ trắng trước tác gia.
Nguabuonthuong – 22/05/2012 19:27Cái gì.Trùi ui lè trùi.Mới vừa sẩm mà Đại Té đã bắt yêu nựa rùi à????Khổ cho cái thân Đại Té qué.Yêu cờ zdèng ở bôn sa seo mè nhiều zdữ zdậy hổng biết.Bắt ngày bắc đêm mà vẫn hổng hết.Còn Ngukikikaka thì đeng bét rẹn một trem phèn trem.Nhìn thấy kaka bét rẹn mè cái miệng của Ngựa nó míu que mộ ben luôn.Kaka bét rẹn ghê gớm qué.hihihihihiih
Boo Nguyen – 22/05/2012 19:01Chú Đại Tá nhà đòn! Boo không nghĩ là ĐT cho ra lò nhanh như vậy, hỉ hỉ…Cảm ơn ạ!

 Comments từ facebook 

Nam Chauvinist Thanh Nguyen Em tưởng chị nói theo voi hít thuôc phiện

Hà Nguyễn Bài của đại tái John Lee. Rất hay, rất ý nghĩa

Nam Chauvinist Thanh Nguyen Từ phá Tống…. Chông Mĩ và thêm đập vnch nữa

Đăng Tuyên Hay lăm Hà Nguyễn! Đâu tranh trên bàn Hn thế này, tuy k văng tục, nói bậy sog mỗi câu từ, mỗi dẫn chứng như những phát súng băn phập vào mả tổ mấy đứa mù quáng!

Hà Nguyễn Đau lòng lắm Đăng Tuyên. Còn rất nhiều người đang sống ở VN, đang làm việc trên đất nước ta, lại mang tư tưởng phản động. Họ ghét VN.

Đăng Tuyên K, theo mình thj chưa chức họ đã mag tư tưởg phản động! Họ mah tư tưởg Chủ nghĩa cá nhân, coj trọng gjá trị đồg tjền tháj quá! Ấy! Qua một vàj lần chém gjó vs họ thj t thấy họ có trìh độ, có trj thứk, nhưg thjê…

Hai Duc Vu hay lam

Hai Duc Vu Em không quan tâm trong nội bộ Đảng ta còn trong sạch như trước đây không.Nhưng chỉ cần lũ giặc tàu xâm lăng đất nước ta thì em nguyện chiến đấu,sẵn sàng hy sinh để bảo độc lập,tự do,chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Hà Nguyễn Uhm. Người Việt Nam phải vậy !!! Hai Duc Vu ah!!!!

Hai Duc Vu Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.Hai từ Tổ quốc nghe thật thiêng liêng và kiêu hãnh!

Nguyen Mai Trang Ai bảo đảng ta k0 như trong sạch như trước nữa chứ. Hãy nhìn vào thành quả của 36 năm đổi mới và những chính sách thì biết mà.

Lukas Pham Qúa hay. Những luận điểm cứng rắn vạch trần mọi âm mưu thủ đoạn của bọn nó

Nhan Nguyen yeu nuoc,khong phai cu noi tot,khen hay!yeu nuoc la dong gop xd,bang vat chat la dong thue!(voi nguoi di lam)hoc tap tot ren luyen tu tuong(doi voi hoc sinh),doi nhan su the,hieu thuan voi ong ba bo me!hoa thuan voi hang xom!yeu nuoc nghia …

 
 
Categories: Bình Luận | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Những kẻ “theo voi hít bã mía”

  1. vuhoangha

    Rất hay ! Cảm ơn Đại Tá .

  2. bài này của bác viết rất xuất sắc . CẢM ƠN BÁC RẤT NHIỀU

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: